50+ sportactiviteiten

Wij bieden activiteiten waar 50-plussers baat bij kunnen hebben qua conditie en gezondheid. Een goede lichamelijke conditie maakt u minder vatbaar voor verkoudheden en andere ongemakken. De nadruk ligt op samen actief zijn, ieder met zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen tempo.

Onze activiteiten worden door deskundigen begeleid. Dit zijn goed opgeleide sportleiders die meestal speciale scholing hebben gevolgd voor gymnastiek en bewegen voor ouderen. Zij geven deze lessen met plezier en maken graag gebruik van ideeën van de cursisten.

Tussentijdse instroom is mogelijk als er nog ruimte is binnen de cursus. Het cursusbedrag zal dan naar rato worden berekend. Voor opgave van alle onderstaande cursussen kunt u terecht bij de balie van Het Dok. Indien de groepen vol zijn, dan is er de mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Gym

De gymlessen zijn vooral gericht op de recreatieve kant van de sport. Iedere les start met het opwarmen van de spieren, gevolgd door rek- en strekoefeningen. Een erkend sportdocent/fysiotherapeut voor senioren geeft de cursus.