Missie

Stichting Het Dok is een in Lewenborg gewortelde sociale organisatie met als missie een gastvrije accommodatie bieden aan personen, groepen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van het sociale leefklimaat in de wijk Lewenborg en nabije omgeving.

Centrale plek in de wijk

Het is ons doel een centrale plek te creëren waar mensen met plezier naartoe gaan om deel te nemen aan een breed scala aan activiteiten, zoals ontmoeting, educatie, ontwikkeling, cultuur, spel en ontspanning. In ons buurtrestaurant kunnen mensen genieten van een eenvoudige kop koffie of thee, een smakelijke lunch of een warme maaltijd. Bewoners kunnen bij ons terecht voor de service en dienstverlening van de gemeente, de bibliotheek, het Wij-team, en voor de vele andere organisaties die bij ons onderdak vinden.

Spilfunctie

Wij hebben als organisatie een spilfunctie in de wijk. Een toegevoegde waarde in het netwerk van informatievoorziening, zorg, serviceverlening en sociaal-culturele activiteiten. Het team van DOK-werkers is erop gericht meerwaarde te halen uit de optelsom van de vele initiatieven en activiteiten die er in ons wijkcentrum plaatsvinden. Wij streven ernaar bezoekers, cliënten en gebruikers van Het Dok optimaal in staat te stellen hun eigen doelen zo goed mogelijk te realiseren. Zij kunnen daarbij rekenen op schone, veilige en goed gefaciliteerde ruimten en op service en dienstverlening van deskundige en betrokken medewerkers.

Sociale doelstelling

Als organisatie met een sociale doelstelling zetten we ons in voor een samenleving waarin onderlinge solidariteit, sociale participatie en culturele diversiteit actief worden uitgedragen. Waar begrippen als onderlinge waardering en wederzijds respect tot de kernwaarden behoren. Wij verwachten daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een samenleving met een sterke sociale binding en aan een leefomgeving waarin onderlinge acceptatie en elkaar helpen vanzelfsprekend zijn.

Het Dok levert actieve bijdrage

Een leefbare wijk of buurt vergt de inspanning van iedereen. Alleen door eensgezinde samenwerking komt een sociale samenleving tot stand. Wanneer er een goede kruisbestuiving is, versterken initiatieven elkaar en is doelgerichte samenwerking tussen individuen, groepen en organisaties van grote meerwaarde. Het Dok levert daaraan een actieve bijdrage en ontplooit zonodig ook zelf activiteiten om dit doel te bereiken.

De Provinciale Vrijwilligersprijs 2015

Jaarlijks kunnen vrijwilligersorganisaties zich bij de Provincie Groningen aanmelden voor de uitverkiezing van ‘beste vrijwilligersorganisatie van het jaar’ binnen de provincie. In 2015 waren er drie categorieën: Zorg, Jeugd en Leefbaarheid. Dit jaar was naast zeker 100 andere gegadigden ook Buurtrestaurant ‘De Eeterie’, als onderdeel van Wijkcentrum Het Dok voorgedragen.

Eeterie wint tweede prijs

Uiteindelijk zijn uit alle aanmeldingen zes organisaties genomineerd, voor iedere categorie twee. De Eeterie deed mee binnen het onderdeel Leefbaarheid. Op maandag 7 december jl. werd de winnaar bekend gemaakt in het Provinciehuis. Na een spannende avond ontvingen wij met veel gejuich de tweede prijs. De cheque van € 1.000,- is met veel trots in ontvangst genomen. Met alle direct betrokkenen wordt nu rustig nagedacht op welke wijze dit geldbedrag het beste besteed kan worden.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving.