Beeldende Therapie

In by A. Hoesen


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 1 september 2023 tot en met 11 december 2024. De eerstvolgende keer is op 29 mei 2024 19:15

  • Locatie: Wijkcentrum Het Dok
  • Categorieën: ,  • Toekomstige data:

Beeldende Therapie, training Omgaan met emotie regulatie problemen, met behulp van beeldende technieken, start in overleg met de docent

Boos, verdrietig, moeite met uiten of onder controle houden van emoties, je niet begrepen voelen, veel conflicten??? Deze training is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten om emotie regulatie problemen aan te pakken. Je krijgt zicht op je emoties, hoe en waarom lopen ze op. Je leert vaardigheden om deze emoties beter te hanteren. Daardoor ervaar je meer regie. Tegelijk werk je aan een positiever beeld over jezelf en de ander. In deze 14 weken durende training krijg je ook meer inzicht en begrip voor achterliggende patronen die bij jou op de voorgrond staan en die je problematiek in stand houden. De training bestaat uit een combinatie van theorie en beeldende technieken.  In een groep met 6 tot 8 deelnemers wordt de theorie behandeld en met beeldende werkvormen ervaren en onderzocht.
Startdatum i.o.m. docent
Tijdstip
19.15-21.15 uur
Aantal lessen
14
Kosten De training valt onder verzekerde zorg waarbij uw eigen risico zal worden aangesproken. U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig voor verzekerde zorg
Docent Jeannet Miedema, vaktherapeut Beeldend en Bernadette Havinga, Verpleegkundig specialist MSc. Informatie en opgave b.havinga@extenzo.nu of via uw huisarts.